02-416-7888 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน. เขตพื้นที่ จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน. จังหวัด กรุงเทพมหานคร. รหัสไปรษณีย์ 10150

ข่าวสารและกิจกรรม

เอ็มจี เสริมประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายเพื่อมอบสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้ลูกค้า

กรุงเทพฯ – 6 มกราคม 2564 – บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมอบ “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้ลูกค้า จับมือดีลเลอร์ทั่วประเทศ จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

จากเจตนารมณ์ในการดำเนินงานที่พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” สำหรับลูกค้า ทำให้เอ็มจีมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการให้เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ด้วยการเดินหน้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ พร้อมยกระดับงานบริการหลังการขาย “Passion Service” ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งที่ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ และการบริการผ่าน MG Mobile Service รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

การจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน หรือ MG Skill Contest คือหนึ่งในแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการ การจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้จำหน่ายทั่วประเทศที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า มีขั้นตอนการทดสอบอย่างเข้มงวดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละภูมิภาคเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ซึ่งเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับบริษัทฯ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการฝึกอบรม  ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ เอ็มจี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านการขาย และการแข่งขันทักษะด้านการบริการ ครอบคลุม 6 ทักษะสำคัญ ได้แก่ทักษะ ด้านที่ปรึกษาการขาย, ด้านที่ปรึกษาการบริการ, ด้านลูกค้าสัมพันธ์, ด้านการจัดการงานอะไหล่, ด้านการประกันคุณภาพ, ด้านเทคนิคและงานซ่อม

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน MG Skill Contest 2020 ปีที่ 3

  • ทักษะการขาย
  • ด้านที่ปรึกษาการขาย             : น.ส. ลีลาวดี ตุดเกื้อ บ. วี.จี. คาร์ (สาขากระบี่) จำกัด – กระบี่
  • ทักษะการบริการ
  • ด้านที่ปรึกษาการบริการ           : น.ส. ภัทรานุช หงส์สุวรรณ บ. เบสออโต้เซลส์ (สาขาเพชรเกษม) จำกัด - กรุงเทพฯ
  • ด้านลูกค้าสัมพันธ์                  : น.ส. สวรรยา ชื่นสกุล บ. บางปูแลนด์แอนด์ออโตโมบิล จำกัด - สมุทรปราการ
  • ด้านการจัดการงานอะไหล่        : นาย มาโนช หุ่นสวัสดิ์ บ. เอ็มจี 824 จำกัด - กรุงเทพฯ
  • ด้านการจัดการงานรับประกันคุณภาพ : น.ส. อังกินันท์ ชอบธรรม บ. เบสออโต้เซลส์ (สาขาชลบุรี) จำกัด - ชลบุรี
  • ด้านเทคนิคและงานซ่อม           : นาย ธนศักดิ์ ทนะกาศัย บ. เบสออโต้เซลส์ (สาขาชลบุรี) จำกัด - ชลบุรี