02-416-7888 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน. เขตพื้นที่ จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน. จังหวัด กรุงเทพมหานคร. รหัสไปรษณีย์ 10150

ข่าวสารและกิจกรรม

เอ็มจี เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้จำหน่าย

เอ็มจี เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้จำหน่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กรุงเทพฯ – มกราคม 2564 – บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีความห่วงใย
ในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้จำหน่ายด้านความปลอดภัยขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

แนวทางการปฏิบัติของผู้จำหน่ายด้านความปลอดภัย มีดังนี้

 1. กำหนดให้พื้นที่ทางเข้า – ออกของโชว์รูมและศูนย์บริการ มีจุดคัดกรอง
  ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับที่ปรึกษาการขาย พนักงาน และ ลูกค้า ที่เข้า – ออกโชว์รูมทุกครั้ง
 2. จัดวางอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามจุดสำคัญของโชว์รูม
  กำหนดให้พื้นที่รับรองลูกค้า มีการจัดพื้นที่แบบมีระยะห่าง (Social Distancing)
 3. กำหนดให้มีมาตรการการดูแลบุคลากร
  • หากบุคลากรมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง (ตามประกาศของภาครัฐ) ให้บุคลากรไปพบแพทย์
   หรือ ติดต่อทีมสาธารณสุข เพื่อทำการรักษาและแยกตัวเองทันที 14 วัน
  • หากมีบุคลากรจัดอยู่ในกลุ่ม เฝ้าระวัง คือ ผู้ที่สัมผัสกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ให้บุคลากรหยุดงาน
   และแยกตัวเอง (Self-quarantine) 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน
  • สำหรับบุคลากรที่จัดอยู่ในกลุ่ม ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงให้ดูแลตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัย
   หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในพื้นที่บริเวณโชว์รูม และศูนย์บริการ รวมถึงเมื่อพบปะผู้อื่น และติดตามตนเองอย่างใกล้ชิด
 4. กำหนดให้มีการทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่ของโชว์รูม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ
 5. จัดให้มีการให้ข้อมูลและคำแนะนำเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 กับบุคลากร

ทั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้ารับบริการได้อย่างมั่นใจ ได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน MG ทุกแห่งทั่วประเทศ